ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನನಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಶ್ವ. ಎಸ್. ಬಿರಾದಾರ

ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾಜನನಾದ ೬ ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಶ್ವ. ಎಸ್. ಬಿರಾದಾರ . ಅಭಿನಂದನೆಗಳು...

Read More

Educational trip to “Vishveshwaraya museum”

Children of class 10th are taken to ” Vishveshwaraya museum ” as educational trip to enhance their knowledge towards science and technology.    ...

Read More

Inter-School Science Talent Search Contest -2017 by Lions Club

Inter-school Science Talent Search Contest -2017 organised by Lions Club in association with IGNUS . Students of 7th to 10th standard participated and won overall championship in 7th std category....

Read More

ಶ್ರೀಭಾರತೀ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ 14-11-2017

ಶ್ರೀಭಾರತೀ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಭಾರತೀ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಲು ಸೊಗಸಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೊಡಗೂಡಿ ದೀಪೋಜ್ವಲನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಗಾಯನ, ನೃತ್ಯ, ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ,...

Read More

ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಚಿತ್ತೈಸಿದ ಕ್ಷಣಗಳು 12-11-2017

ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೂ ದಿಗ್ದರ್ಶಕರೂ ಆದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಧೂಳೀಪೂಜೆ ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪಾದಪೂಜೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ತದಂಗವಾಗಿ ಗೋಪೂಜೆಯೂ ನಡೆಯಿತು. ಮಾತೆಯರಿಂದ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಸೇವೆಗಳು ನಡೆದವು. ಗುರುಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ...

Read More

Fancy Dress by Nursery children 11-11-2017

...

Read More

SriSriRaghaveshwaraBharathiMahaswamiji’s Devine Presence in School on 12-11-2017

Dear Parents, The founder of our school ShreemadJagadguruShankaracharyaSriSriRaghaveshwaraBharathiMahaswamiji and Shree Kararchitha saparivaara, Lord Sitaramachandra, Lord Chandramoulishwara and Devi Rajarajeshwari, will be blessing our school with their divine presence. On November...

Read More

Music Fest – Vocal and Instrumental

...

Read More

Media coverage of “Maata Pitru Pooja”

...

Read More

Mata Pitru Pooja – 2017

 ...

Read More

Bharathi Vidyalaya

Admission

Our school prepares your child for the future with a global insight

Click Here
Back To Top