ಶ್ರೀಭಾರತೀ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ 14-11-2017

ಶ್ರೀಭಾರತೀ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಭಾರತೀ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಲು ಸೊಗಸಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೊಡಗೂಡಿ ದೀಪೋಜ್ವಲನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಗಾಯನ, ನೃತ್ಯ, ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯ,...

Read More

ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಚಿತ್ತೈಸಿದ ಕ್ಷಣಗಳು 12-11-2017

ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೂ ದಿಗ್ದರ್ಶಕರೂ ಆದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಧೂಳೀಪೂಜೆ ಭಿಕ್ಷಾಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪಾದಪೂಜೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ತದಂಗವಾಗಿ ಗೋಪೂಜೆಯೂ ನಡೆಯಿತು. ಮಾತೆಯರಿಂದ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಸೇವೆಗಳು ನಡೆದವು. ಗುರುಭಿಕ್ಷಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ...

Read More

Fancy Dress by Nursery children 11-11-2017

...

Read More

SriSriRaghaveshwaraBharathiMahaswamiji’s Devine Presence in School on 12-11-2017 -All are Invited

Dear Parents, The founder of our school ShreemadJagadguruShankaracharyaSriSriRaghaveshwaraBharathiMahaswamiji and Shree Kararchitha saparivaara, Lord Sitaramachandra, Lord Chandramoulishwara and Devi Rajarajeshwari, will be blessing our school with their divine presence. On November...

Read More

Music Fest( Vocal and Instrumental ) in Our school held on 7-11-2017

...

Read More

Media coverage of “Maata Pitru Pooja” held on 1-11-2017

...

Read More

Mata Pitru Pooja in our school held on 1-11-2017

...

Read More

Parents are invited for Maata – Pitru Pooja at SBV on 1-11-2017

In our rich culture, parents are considered to be gods. To pay back their love, affection and the immense care they have showered us with, is impossible. To imbibe this...

Read More

Sports Day (2017-2018) at Shree Bharathi Vidyalaya

...

Read More

First Term Exam- Parent Teacher Meet On 14th Oct 2017

First Term Exam- Parent Teacher Meeting will be held on 14th(saturday) October 2017. Welcome to all parents of our school...

Read More

Bharathi Vidyalaya

Admission

Our school prepares your child for the future with a global insight

Click Here
Back To Top